Velkommen

Velkommen til Nørup Randbøl Sportsfisker Forening.

Lystfiskeri i Vejle Å-dal og på den smukke Engelsholm Sø.

Læs mere

Nyheder

Drastisk fald i Vejle-Å åsystemets bestand
16-08-2023
DTU Aqua’s Ørredkort er et væsentligt grundlag for prioritering og planlægning af vandplejeindsatser. Netop i disse dage assisterer Sammenslutningen Vejle Ådal og Fjord (SVÅF) - herunder Nørup-Randbøl Sportsfiskerforening - med DTU’s bestandsundersøgelse i hele Vejle Å-vandsystemet.

I åens hovedløb er der fortsat 2 store spærringer, det blokerer totalt for vandrefisk: Gødding Mølle og Randbøldal. Et foreløbigt resultat af undersøgelsen peger desværre i retning af, at den således isolerede bækørredbestand opstrøms Gødding Mølle er kollapset …

I forvejen har lokale sports- og lystfiskere gennem en årrække måttet konstatere et drastisk fald i hele åsystemets bestand af bækørreder. Under denne forsommers ellers fantastiske klækning af majfluer sås på mange stræk af åen overhovedet ikke eller usædvanligt få ørredringninger.

---------------------------------------------------------------------------------


Engelsholm Sø - Info
06-05-2023
Efter et års pause, og efter en måneds tid med fiskeri på søen. Så lader det at fiskeoplevelsen på søen er tilbage på normalen.
( Og tilsyneladende bedre...)

Mange fine fangster de sidste par uger. :-)

Hilsen Bestyrelsen.

---------------------------------------------------------------------------------


Engelsholm Sø - Is OPEN again.
02-04-2023
01.april 2023
Så er bådene i vandet.
Medlemmer kan bestille /reservere
medlemsbåden hos brugsen.

Ikke medlemmer kan leje båd og købe dagskort hos:

Brugsen i Ny Nørup.
Båd 175.- / kalender dag.
Fiskekort 100.- / kalender dag.

---------------------------------------------------------------------------------


Engelsholm Sø / Seson 2023
05-02-2023
Efter et års pause, for at give søen ro. Så åbner Foreningen igen for Fiskeri på søen.
Bådene forventes søsat inden påske.
Den præcise dato vil blive offentliggjort på denne side.

Alle der var betalende medlemmer i 2022 får gratis medlemskab for sonen 2023. Medlemskort udsendes i løbet af februar til medlemmerne.

Dette blev besluttet på seneste generalforsamlingen .

Mvh. Bestyrelsen

---------------------------------------------------------------------------------


Båd-dage ved øen
03-08-2022
Båd-dagene ved søen er suspenderet resten af 2022

---------------------------------------------------------------------------------


Læs flere nyheder

Bådreservation for medlemmer

Båden kan reserveres hos brugsen i Ny Nørup

Ny Nørup DagligBrugsen