Velkommen

Velkommen til Nørup Randbøl Sportsfisker Forening.

Lystfiskeri i Vejle Å-dal og på den smukke Engelsholm Sø.

Læs mere

Nyheder

Medlems kort- SESON 2024
19-02-2024
Så er medlems Giro-kort ved at værre på vej ud med posten.
Sammen med grro-kortet for 2024, er der også vedlagt, et kort referat fra General forsamlingen for 2023 samt en kopi af regnskabet for 2023.

Bådene skal helst søsættes her i slutningen af februar hvis vi kan nå det.
Har du lyst til at gi en hånd med. Så send lige en besked på SMS 21287714. (Per Møller)
Det bliver en weekend sidst i Feb. Eller måske først i Marts.

---------------------------------------------------------------------------------


Bådene kommer op
16-10-2023
Så kommer udlejnings bådene op. Og udlejnings sæsonen, og salget af fiskekort slutter.
Det sker den 22/10 kl 0930.

Medlems båden bliver på søen.
Medlems båden kan herefter bookes her på siden.

Nøglen skal stadig hentes i Brugsen.
Men Brugsen har i vinterhalvåret ingen kalender og kan ikke hjælpe med reservationer……man kan derfor ikke booke båden hos Brugsen.


Båden skal bookes her på siden…

---------------------------------------------------------------------------------


Drastisk fald i Vejle-Å åsystemets bestand
16-08-2023
DTU Aqua’s Ørredkort er et væsentligt grundlag for prioritering og planlægning af vandplejeindsatser. Netop i disse dage assisterer Sammenslutningen Vejle Ådal og Fjord (SVÅF) - herunder Nørup-Randbøl Sportsfiskerforening - med DTU’s bestandsundersøgelse i hele Vejle Å-vandsystemet.

I åens hovedløb er der fortsat 2 store spærringer, det blokerer totalt for vandrefisk: Gødding Mølle og Randbøldal. Et foreløbigt resultat af undersøgelsen peger desværre i retning af, at den således isolerede bækørredbestand opstrøms Gødding Mølle er kollapset …

I forvejen har lokale sports- og lystfiskere gennem en årrække måttet konstatere et drastisk fald i hele åsystemets bestand af bækørreder. Under denne forsommers ellers fantastiske klækning af majfluer sås på mange stræk af åen overhovedet ikke eller usædvanligt få ørredringninger.

---------------------------------------------------------------------------------


Engelsholm Sø - Info
06-05-2023
Efter et års pause, og efter en måneds tid med fiskeri på søen. Så lader det at fiskeoplevelsen på søen er tilbage på normalen.
( Og tilsyneladende bedre...)

Mange fine fangster de sidste par uger. :-)

Hilsen Bestyrelsen.

---------------------------------------------------------------------------------


Engelsholm Sø - Is OPEN again.
02-04-2023
01.april 2023
Så er bådene i vandet.
Medlemmer kan bestille /reservere
medlemsbåden hos brugsen.

Ikke medlemmer kan leje båd og købe dagskort hos:

Brugsen i Ny Nørup.
Båd 175.- / kalender dag.
Fiskekort 100.- / kalender dag.

---------------------------------------------------------------------------------


Læs flere nyheder

Bådreservation for medlemmer

Du kan reservere medlemdsbåden her med dit login.

Login

Kommende reservationer: