Dagskort


Nørup Randbøl sportsfisker forening, byder dig gerne velkommen som bruger af foreningens fiskevand. Fiskekort til foreningens vand, kan købes hos Brugsen i NyNørrup prisen er 100,00 kr.

Dagskortene gælder for såvel Engelsholm Sø som og foreningens strækninger langs Vejle Å. Max 2 fiskestænger/dagskort. Afmærket med gult på kortet.

Hos Brugsen i Ny Nørup kan du også købe dagskort til foreningens udlejningsbåde på Engelsholm Sø . På søen er der er to både, begge af mærket: Askeladen

Prisen pr. dag for en båd med plads til 2-4 personer er 175,00 kr. Det anbedales at ringe og bestille båd i god tid

For sæsonen vil der kun blive solgt et reguleret antal dags-kort til fiskeri på søen. Max 250 stk.

Ny Nørup DagligBrugsen