Engelsholm sø


Nørup Randbøl sportsfisker forening har igennem mange år lejet fiskeretten på Engelsholms Slots Sø, af skov og naturstyrelsen.
Som lejer af søen, har foreningen deltaget aktivt i fiskeplejen, og foreningen har i mange år stået for udsætning af mange tusinde glasål.
Nørup Randbøl Sportsfisker Foreningen har forsøgt at fremme den økologiske ballance i søen, ved frivilligt at pålægge fiskeriet i søen med restrektioner på fangst af rovfisk. Fredning
Igennem Foreningens strenge krav til mindstemål og genudsætning, har Vi med stort held været med til at regulere fiskeriet på søen, således at den idag byder på et meget spændende fiskeri såvel fra båd som fra søbreden.

Foreningen har valgt at øge mindstemålene for Gedder, Aborre og laksefisk da, mængden af rovfisk er en af de afgørende faktorer for at søen forbliver i biologisk ballance.
Netop rovfiskene er med til at reducere antallet af Skaller og Brasen i søen, og ved at holde antallet af skaller og brasen nede, minimeres også mængden af fisk der udskilder affaldsstoffer, så søen gror ikke til i alger.

Specielt Gedden har en vigtig rolle i dette økosystem, da den sørger for at der er en god ballance i søens fiskefauna. Derfor skal Gedder som hovedregel altid genudsættes. Bemærk at der i 2011 er indført total fredning af gedden

Hele vejen omkring søen må der fiskes, og man har adgangs ret i en bremme på 2 meter fra søbreden. Undtaget er ved Slottet; her skal man respektere en fiskerri forbudszone på 50 m.

Nyttig information omkring Dagskort