Fælles fiskevand


Alle sports og lystfisker foreningerne ved Vejle Å systemet har i fællsskab lejet skov og naturstyrelsens å-strækning der ses på nedenstående kortmateriale.

Dette fiskevand må kun fiskes af foreningernes medlemmer.
Bemærk at der tillige er indført skærpede fredningstider for dette fiskevand. Se fredningsperioder

Læs mere omkring fiskevand der deles med andre foreninger Fælles fiskevand


Fredningstiden er udvidet for nedenstående områder markeret med gul

Fiskesæsonen er fra 01 april - 31 oktober

Der må maksimalt hjemtages 3 laksefisk per døgn

Fiskekort skal bæres synligt