Fiskekort.
.
Nørup Randbøl sportsfisker forening, byder dig gerne velkommen som bruger af foreningens fiskevand. Fiskekort til foreningens vand, kan købes hos Brugsen i NyNørrup prisen er 125,00kr.  (2013 pris)

Dagskortene gælder for såvel Engelsholm Sø som og foreningens strækninger langs Vejle Å. Max 2 fiskestænger/dagskort.
Afmærket med gult på kortet.

Hos Brugsen i NyNørup kan du også købe dagskort til foreningens udlejningsbåde på engelsholm Sø . På søen er der er to både, begge af mærket: Askeladen

Prisen pr. dag for en båd med plads til 2-4 personer er
150,00kr.(2013 pris) Det anbedales at ringe og bestille båd i god tid

For sesonen vil der kun blive solgt et reguleret antal dags-kort til fiskeri på søen. Max 250 stk.

Dagskort til foreningens fiskevand
aaaaaaaaaaaaiii