Fiskerikontrol


Foreningen har selv en fiskerikontrollør:
Henrik Jepsen. Se neders på hjemmesiden for kontaktinformationer

Som Forenings medlem er du ligeledes bemyndiget til at at bede fiskere der befinder sig på vores vand om at forevise gyldigt fisketegn og gyldigt dagskort udstedt af Nørup Randbøl spf.

Hvis de ikke er i besidelse heraf så må du pænt bede dem for forlade området.

Hvis dette nægtes så skal du kontakte en kontrollør!!