Fiskerikontrol


Foreningen har selv en fiskerikontrollør:
Henrik Jepsen. Se neders på hjemmesiden for kontaktinformationer

Alle foreningsmedlemmer er bemyndiget til at at bede fiskere der befinder sig på vores vand om at forevise gyldigt fisketegn og gyldigt dagskort udstedt af Nørup Randbøl spf.