Fredningsperioder


Fredning af gedde på søen Der gælder total fredning. Dette er en forenings beslutning.
kan ophæves når foreningen ønsker dette.


Å

Alm fredning på foreningens Å er 15.nov indtil 01.marts

Fredning af skov og naturstyrelsens stykke vi har sammen med Vejle er fra d. 01. november til 31. marts.


Fredningstider i ferskvand

Ministeriets for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri orientering