Fredningsperioder


Fredning af gedde på søen Der gælder total fredning. Dette er en forenings beslutning.
kan ophæves når foreningen ønsker dette.


Å

Alm fredning på foreningens Å er 01.nov indtil 31.marts


Fredningstider i ferskvand

Ministeriets for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri orientering