Fælles fiskevand med VSF / Kun for medlemmer

Fælles fiskevand.

Alle sports og lystfisker foreningerne ved Vejle Å systemet har i fællsskab lejet skov og naturstyrelsens å-stræ
kning der ses på nedenstående kortmateriale.

Dette fiskevand må kun fiskes af foreningernes medlemmer.
Bemærk at der tillige er indført skærpede fredningstider for dette fiskevand. Se frednings perioder.

>>klik<<
fiskevand fælles med andre foreninger
aaaaaaaaaaaaiii