Vejle å


Vejle Å systemet har idag selvbærende produktion af ørred, og der udsættes ikke længere fisk i åen.
Det flotte arbejde der er udført af de lokale foreninger "specielt VSF" har ført til at åsystemet idag har en selvbærrende bestand af ørreder.

Nørup Randbøl Sportsfiskerforening har lejet fiskeretten, hos en del af de private lodsejere op langs den nordlige del af Vejle Å.
Langs Åén , finder du mange af de gode fiskepladsser, med fiskeriet startende nede inærheden af Ravning Broen og stort set hele vejen op igennem Ådalen op forbi Randbøldal og helt op til Vejle Å´s udspring oppe i Engelsholm Sø.
Der findes også enkelte stræk nedstrøms fra Ravning broen.

Nyttig information omkring Dagskort